En del af Odsherred Kommune
Tilsyn
Lup med teksten tilsyn

I henhold til Servicelovens § 148a, har kommunerne pligt til løbende at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i tilbudene, samt at forholde sig til denne information i forhold til opgaver, formål og gældende lovgivning.

Tilsynet skal medvirke til at sikre, at opgaverne på kommunens plejecentre, løses så borgerne får den hjælp som de har krav på. Tilsynet skal endvidere sikre, at budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbudet i forhold til prisen og den kreds af borgere, som tilbudet er godkendt til.