En del af Odsherred Kommune
Søg plejebolig
søg plejebolig

Du skal visiteres til en plejebolig, for at komme til at bo på Bobjergcentret

Hvis du gerne vil bo her, skal du kontakte Visitationsteamet

Du vil blive tilbudt et besøg af en visitator, der vurderer om du er berettiget til en plejebolig. Hvis du er berettiget, udfylder I en ansøgning i fællesskab. Din ansøgning bliver behandlet af en "Boliggruppen", som herefter træffer en endelig beslutning. Du får skriftlig besked, om du er blevet godkendt eller ej. 

Det er dit plejebehov, der afgør, hvor længe du står på ventelisten. Hvis du søger bolig på et af kommunens 7 plejecentre på én gang, er kommunen forpligtet til at tilbyde dig en bolig inden 3 måneder. Det gælder ikke, hvis du kun søger bolig på et enkelt plejecenter.

Du kan læse meget mere om bolig til ældre på borger.dk