En del af Odsherred Kommune
Om os
Billede af lejlighedsgang

På Bobjergcentret sætter du dagsordenen i dit eget liv

Hverdagen og det at leve og bo på Bobjerg

Bobjergcenret ligger centralt i Asnæs, - tæt på indkøbscenter og der er gå afstand til og fra stationen.

Vi arbejder med Eden Alternative filosofien, som tager udgangspunkt i det gode hverdagsliv, hvor du sætter dagsordenen i dit eget liv.

Bobjerg er et rigtig dejligt og trygt hjem for dig som ældre medborger, som har brug for mere hjælp end der kan tilbydes i hjemmeplejen. Vi er her for dig og din familie, og/eller andre tætte pårørende og dine venner. Det er meget vigtigt for os at skabe mulighed for, at du kan fortsætte med at leve et helt almindeligt hverdags liv her på Bobjerg –  det hjælper vi dig med.

Personalet vægter også at du bevarer dit funktionsniveau, med mulighed for at udvikle det, tilpasset dine ressourcer og behov.  Derfor hvis du kan gå til toilettet, er det vigtigt at du stadig gør det – kan du selv tage dine støttestrømper af, er det vigtigt at du fortsætter med det osv. Det kalder vi med et fint ord rehabilitering.
Vi har den holdning at uanset alder og funktionsniveau er det muligt at udvikle sig.

Vi er et plejecenter med et højt aktivitetsniveau, - for dig der har lyst, og vi oplever, at der er rigtig mange beboere, der har lyst til forskellige aktiviteter. Vi har meget stort succes med erindringsdans, gymnastik, musik og sang, banko og Richauwcykler. Har du behov for én til én kontakt, hvor nærvær er det vigtigste, er det sådan vi er sammen.

Det er så heldigt, at vi har mange frivillige tilknyttet – de fleste er over 80 år, og har kommet her i mange år, - de kommer hver tirsdag og torsdag. De er også til for dig – og er med til at mange ting kan lade sig gøre. Vi har nogle dejlige fester, hvor vi er over 100 mennesker, her bliver der serveret èn tre retters menu. Vi synger til klaverspil, her er amerikansk lotteri, levende orkester og vi elsker at danse. Der er stor opbakning fra beboerne, deres familie og venner, samt personalet.

Her er en fantastisk medarbejderegruppe, som er fagligt dygtige og meget omsorgsfulde. Vores sygefravær er lavt og har været det i mange år. Medarbejderne er yderest mødestabile, hvilket gør at vi ikke anvender eksterne vikarer. Vi har vores faste vikarer, som beboerne kender og som nye beboere vil lære at kende. Vi har også elever og studerende.

Kontaktperson

Du får to kontaktpersoner tilknyttet når du flytter ind på Bobjerg. Du får et tilbud om, at kontaktpersonerne og centersygeplejersken kommer på hjemmebesøg inden indflytning for at fortælle dig om hverdagen på Bobjerg og afstemme de forventninger, vi har til hinanden. 

Det er kontaktpersonernes ansvar i samarbejde med dig at planlægge din hverdag.