En del af Odsherred Kommune
Informationer fra A til Å
Det er aktuelt pt.

Vi har samlet en del informationer, - tryk på listen fra A-Å eller læs

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å

A

Adresseændring

Når du flytter ind på plejecentret, skal du huske at melde adresseændring. Du modtager herefter et nyt sundhedskort.

B

Besøg

Du bor i eget hjem og kan modtage besøg hele døgnet. Der henstilles dog til, at der tages hensyn til andre borgere. Hovedindgangen låses i løbet af eftermiddagen/aftenen. Er døren låst, bedes man ringe til personalet, som åbner døren.

Ved hjælp til personlig pleje og evt. anden hjælp, henviser vi til at pårørende eller andre besøgene, forlader boligen, af hensyn til beboerens værdighed og evt. blufærdighed.

Blodprøver

Egen læge kan ordinere blodprøver. Der er mulighed for, at der kan tages blodprøver på plejecentret, da der en gang om ugen kommer en laborant. Nogle læger foretrækker selv at tage prøverne. 

Brand

Alle boliger har installeret en brandalarm. Alarmen registrerer uregelmæssigheder ved hjælp af røg og varmemeldere. Registrering går automatisk til personalet og brandvæsnet. 

I tilfælde af brand i lejligheden: 

  • forlad lejligheden, hvis det er muligt og luk døren
  • afvent instruks fra personalet og brandvæsnet

I tilfælde af brand andre steder:

  • bliv i lejligheden 
  • afvent instruks fra personalet og brandvæsen 

F

Fodpleje

Der kommer Fodplejer/fodterapeuter på besøg. Du har mulighed for at blive tilknyttet disse besøg. Personalet er behjælpeligt med dette. Fodplejerne/Fodterapeuterne er selvstændige, og der opkræves betaling pr. gang. Du er velkommen til selv at indgå aftaler. 

Forsikring

Der anbefales at tegne en ansvarsforsikring i tilfælde af erstatningsansvar, da plejecenteret ikke har erstatningsansvar. Desuden skal du selv tegne en indboforsikring da plejecentret ikke dækker dit indbo.

Frisør

Der kommer en frisør på plejecentret. Personalet aftaler tid fra gang til gang. Ønsker du at benytte dig af frisøren, giver du besked til personalet, som sørger for at du bliver tilknyttet ordningen. Der betales efter hver behandling. Du er velkommen til selv at indgå aftaler med andre frisører. 

Frivillig

Der er heldigvis mange, der gerne vil lave frivilligt arbejde på plejecentret. Opgaver som frivillig kan være:

  • at hjælpe og arrangere ved udflugter.
  • hjælpe, arrangere og støtte ved arrangementer.
  • stå for arrangementer som gåture, læsecaféer, bankospil med mere

Du kan læse mere i vores pjece Frivillige på plejecentre.

Fysioterapi

Det er muligt at blive visiteret til fysioterapi. Kontakt egen læge. Du kan også selv købe fysioterapi, spørg personalet for vejledning. 

G

Gudstjeneste

Der arholdes gudstjeneste en gang pr. måned. Datoer for gudstjenester ses i husavisen.

H

Husavisen

Husavisen er en avis med praktiske oplysninger om aktiviteter i hverdagen, menuplaner samt stort og småt på Bobjerg. Husavisen udkommer cirka seks gange om året og sendes pr. e-mail til dine pårørende med mindre de ikke ønsker det.

Husdyr

Der er ikke muligt at holde husdyr på Bobjerg. Er der besøg af husdyr henstilles det til, at besøget foregår i egen lejlighed. Personalet skal kunne varetage plejen uden at være generet af det besøgende dyr. Personalet varetager ikke luftning og pasning af husdyr.

I

Indkøb 

Personalet kan ikke være behjælpeligt med indkøb. 

Toiletsager kan bestilles gennem apoteket, hvilket personalet er behjælpelig med. 

Tøjindkøb forventes varetaget af pårørende. Der er tøjsalg på plejecentret et par gange om året, eller efter behov. Se opslag i Husavisen og på tavlen. 

Information

Der er ophængt opslagstavler på gangene og ved kontoret. Her hænges generel information op. 

I alle 3 spiseområder er månedens menuplan hængt op. 

Enkelte informationer omdeles til hver enkelt beboer. 

L

Læge

Ved flytning er det muligt at beholde egen læge. Vær dog opmærksom på at din egen læge kan have en bestemmelse vedr. afstanden. Ønsker du at skifte læge, forventes det, at pårørende varetager denne opgave. 

Ved lægebesøg eller aflevering af prøver til lægen forventer vi at pårørende er behjælpelige.

M

Medicin

Plejecentret har intet fælles medicinskab, og har derved ikke adgang til et fælles lager af medicin. Al medicin er personlig.

Ved indflytningen til Bobjerg, vil du automatisk blive tilknyttet til FMK (Fælles Medicin Kort). Det er en elektronisk tilknytning, hvorpå lægens medicinordinationer vil fremgå. Dette er for at hindre fejl. Medicin opbevares hos borgerne. Plejepersonalet er certificeret til at benytte FMK.

Møbler

Plejecentret har ikke mulighed for at opbevare personlige møbler. 

N

Nødkald

Du visiteres til nødkald. Spørg eventuelt personalet.

P

Penge og værdigenstande

Det anbefales, at penge og værdigenstande opbevares aflåst fx i en værdiboks på stuen, hvor kun du og dine pårørende har nøgle til. Nøglen udleveres af centerleder ved indflytning.

Plejecentret kan ikke påtage sig ansvaret for penge og værdigenstande. Forsvinder der ting, er det op til dig og de pårørende, hvorvidt sagen skal politianmeldes. 

Plejehjemslæge

En læge fra Lægehuset i Asnæs kommer hver anden uge på Bobjergcentret og tilser dig, hvis du er tilmeldt plejehjemslægeordningen og har brug og behov for det.

Post

Der modtages post dagligt på plejecentret. Posten sorteres på kontoret og omdeles derefter til den enkelte beboer, med mindre der er behov for at det opbevares på kontoret. 

R

Reklamer

Der modtages adresseomdelte reklamer. Er du ikke interesseret i reklamer, så afmeld dem venligt på posthuset. 

Reparation af hjælpemidler

Reparation af hjælpemidler foretages af hjælpemiddeldepotet i Odsherred Kommune. Der er en særlig regel om, at du selv skal sørge for en lapning om året (på hvert hjul) af fx rollator og kørestol. Herefter kan hjælpemiddeldepotet være behjælpelig med lapning. 

Rygning

Pr. 1/1.2021 er der indført røgfri arbejdstid i Odsherred Kommune på alle kommunens arbejdspladser. Personalet må ikke udsættes for passiv rygning. Plejecentret er røgfrit på alle fællesarealer. Du bestemmer selv, om du vil ryge i din egen lejlighed. 

Hvis du er ryger, skal du anskaffe eller leje en luftrenser. Af hensyn til alles sikkerhed må der ikke ryges i sengen. Når der ryges i lejligheden, skal døren til fællesarealer være lukket og der skal luftes ud, inden personalet igen kan komme ind.

T

Tandlæge/tandpleje

Du kan beholde din egen tandlæge, når du flytter på plejecenteret. 

Personalet kan ikke påtage sig opgaven med at ledsage til tandlæge. 

Der er mulighed for at blive tilknyttet omsorgstandplejen. Omsorgstandplejen kommer og udfører eftersyn og behandlinger på plejecentret. Der skal ansøges om at modtage tandpleje og der er en årlig egenbetaling som opkræves over pensionen. Personalet er behjælpelig med tilmeldingen. 

Tavshedspligt

Personalet på plejecentret har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til anden side, uden der er indhentet tilladelse til dette. Det betyder også, at pårørende ikke kan få oplysninger uden din viden. 

Telefon 

Det er muligt at medbringe egen telefon. Flytning af abonnement og samtaler er på egen regning. 

Tilsyn

Der føres årligt tilsyn med plejecentret. Efter tilsynet bliver der udarbejdet en tilsynsrapport. 

TV

Der er tv i fællesrummene. Har du dit eget tv, kontakt da licenskontoret for oplysninger om betaling af licens.