En del af Odsherred Kommune
Eden Alternative
Nytårsaften
Forebyg kedsomhed

Eden Alternatvie er en filosofi, der repræsenterer et alternativ til den traditonelle kultur på ældrecentre

Eden

Vi arbejder med Eden Alternative, hvor vores kerneopgave er at modvirke ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

  • At modvirke ensomhed er at invitere den enkelte beboer ind i det sociale fællesskab.
  • At modvirke kedsomhed er at vores beboere aktivt deltager i hverdagen, tilpasset den enkeltes ressorucer og formåen.
  • At modvirke hjælpeløshed er at være aktivt deltagende med sin egenomsorg så længe som muligt.

Vi ønsker at skabe et hjem, som gør livet værd at leve, hele livet. Det handler om at være længst muligt i eget liv, hvilket betyder, at vi ændrer vores indsats fra at være almindelig pleje til at hjælpe dig til en større grad af selvhjulpenhed. Det giver mulighed for, at du kan vokse og gro. Eden Alternativ bygger på indflydelse på eget liv, respekt for forskelligheder, medmenneskelighed i fokus, gode oplevelser hver dag og en værdig afslutning på livet. Værdierne er, efter Eden Alternativ, respekt og omsorg med dig i centrum.

Vi skal ændre opfattelsen af at blive gammel fra et fokus på sygdom og funktionstab til, at vi udvikler os hele livet. Der skal være en livsbekræftende og helhedsorienteret tankegang bag vores tilgang til de ældre, som altid skal mødes ligeværdigt og anerkendende.

Aktiviteter

Vi har Anne ansat som aktivitetsmedarbejder og det er hende der har den tætte kontakt til de frivillige. Hver anden måned holder vi aktivitetsmøde, som Anne styrer. Her deltager de frivillige, beboerne og personalet, og planlægger de kommende to måneders aktiviteter. På det månedlige aktivitetsmøde, er alle velkommen til at komme med indput, og på mødet planlægges f.eks en større tur til ZOO.

Der udkommer en husavis hver anden måned, som Anne er ansvarlig for, - den sendes pr. mail ud til alle pårørende. Det gør det muligt at følge med i, hvilke aktiviteter, som planlægges og Anne lægger mange billeder ud – det er meget livsgivende at se og opleve.

Du er velkommen til at deltage, både i spisning, forudgået af bestilling i køkkenet og til at deltage i arrangementer.