En del af Odsherred Kommune
Centerråd

På Bobjergcentret er der et Centerråd

Formålet med centerrådet, er at skabe rum med mulighed for at drøfte hverdagslivet og centrets udvikling. I Centerrådet sidder repræsentanter fra ledelsen, personalet, frivillige, pårørende, en repræsentant fra Ældrerådet og, hvis det er muligt, gerne en beboer.

Der afholdes valg til Centerrådet en gang årligt. 

Møderne holdes en gang i kvartalet, og man drøfter ikke enkeltsager på møderne.

Referat af møderne sendes rundt pr. e-mail til alle pårørende medmindre man fravælger dette.

Læs om vedtægter for Centerråd til Odsherred Kommunes plejecentre i den gule selvbetjeningsboks øverst på siden.

Kontakt Centerrådet