En del af Odsherred Kommune
Økonomi
Pengesedler

Når du er visiteret til en plejebolig på Plejecenter Bobjergcentret bliver alt omkring lejemålet administreret af VAB. Det betyder, at du skal indgå lejekontrakt med VAB. Du skal også selv betale for udgifter til el, varme, kost, medicin, tøjvask med mere.

Hvad koster en bolig

Bobjergcentret består af to forskellige adresser Stadionvej 1 og Stadionvej 3. Boligerne er alle 67 m2 og med to rum.

Stadionvej 1

Husleje 6.050 kr. 
Aconto varme 400 kr. 
Aconto vand 200 kr. 
I alt 6.650 kr. 

Indskud 30.850 kr. 

Stadionvej 3

Husleje 5.872 kr. 
Aconto varme 400 kr. 
Aconto vand 200 kr. 
I alt 6.472 kr. 

Indskud 27.300

Ud over betaling for husleje, el, vand med mere kan du købe forskellige servicepakker. Servicepakkerne indeholder blandt andet toiletpapir, rengøringsmidler samt fuld forplejning. Ved indflytningen aftales hvilke ydelser, du ønsker. Der bliver udfyldt et aftaleskema, som godt kan ændres senere. Alle ydelser betales månedsvis forud og opkræves via pensionen. Taksterne er fastsat af kommunen og reguleres hvert år.

Vi anbefaler, at der aftales en PBS-ordning på de faste udgifter. Personalet varetager ikke administration af din økonomi. Pårørende og/eller en økonomisk værge må hjælpe dig, hvis du ikke selv kan varetage din økonomi.

Pension

Når du flytter på plejecenter udbetales pensionen som tidligere. Reglerne for personligt tillæg er uændrede.

Beregningen og udbetalingen af pensionen afhænger af, om du er enlig eller gift, og om begge ægtefæller skal flytte på plejecenter. For enlige pensionister sker der ingen ændringer i forhold til tidligere. For ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle flytter, beregnes pensionen derimod fremover for begge ægtefæller, som hvis de var enlige.

Du kan læse mere om pension og tillæg på Odsherred Kommunes hjemmeside.

Gratis ydelser

Der er også gratis ydelser, når du bor på et plejecenter fx:

  • forbindingsmateriale og produkter til sårbehandling (råd og vejledning ydes af personalet)
  • behandling hos praktiserende fysioterapeut og ergoterapeut (efter gældende regler)
  • personlige hjælpemidler, fx kørestol og rollator (søges individuelt)
  • inkontinensprodukter (brug af bleer), der er bevilget efter Serviceloven § 112
  • bistand til ansøgning af hjælpemidler (ydes af personalet)
  • rengøring af din bolig*

*Der er ansat husassistenter til at varetage den almindelige rengøring. Du får gjort rent i din bolig hver anden uge, da denne ydelse følger kommunens kvalitetsstandard for hjemmeboende ældre. Der skal betales for rengøringsartikler (fx via servicepakken). Der er regler om, hvilke midler det er tilladt at benytte. Pårørende er velkommen til at supplere rengøringen, alt efter dine behov og ønsker.